เกี่ยวกับเรา

สิงห์พัฒนา 2009
ชื่อ เอกสิทธิ์เครื่องกลเกษตร

สินค้า

– โรงสีข้าวชุมชุน
– เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
– เครื่องผลิตปุ๋ยเครื่องคัดเมล็ดข้าวโพด

สำนักงาน          : เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์สำนักงาน  : 055xxxxx
ติดต่อฝ่ายขายโทร      :  081-3794342
ID Line      :  SDMkr
Facebook :  เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เอกสิทธิ์ แหยมคง
E-mail      Singha_Ubon@hotmail.com, yamkong2009@hotmail.com